Over de sociale zekerheid voor zeevarenden

Werknemers tewerkgesteld als varend personeel aan boord van zeeschepen zijn in België onderworpen aan het bijzondere socialezekerheidsstelsel van de zeelieden ter koopvaardij. Het stelsel is niet van toepassing op de zeevisserij en het varend personeel op zeeschepen van de federale en regionale overheden.

Het socialezekerheidsstelsel voor de zeevarenden heeft eigen regels over sociale bijdragen, werkloosheid, pensioenen, ziekte- en invaliditeitsverzekering en arbeidsongevallen.

Het socialezekerheidsstelsel voor de zeevarenden wordt beheerd door het beheerscomité van de zeevarenden binnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Dit beheerscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de rederijen en de zeevarenden en staat onder toezicht van de federale ministers van Sociale Zaken en Werk.

  • De RSZ ontvangt, controleert en int de socialezekerheidsbijdragen, beheert de Poollijst en is bevoegd voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen.
  • De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is verantwoordelijk voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering van zeevarenden.
  • Fedris treedt op als arbeidsongevallenverzekeraar van het varend personeel aan boord van zeeschepen.
  • De Federale Pensioendienst (FPD) staat in voor de toekenning en uitbetaling van de rust- en overlevingspensioenen.