Wachtgeld

Woont u in België?

Wanneer u ongewild werkloos wordt zonder loon, hebt u onder het socialezekerheidsstelsel van de zeevarenden recht op wachtgeld. Hiervoor moet u als werkzoekende ingeschreven worden op de Poollijst.

Categorie A

U hebt recht op wachtgeld in categorie A als u in de loop van de vierentwintig maanden die de aanvraag voorafgaan, driehonderd arbeidsdagen bij de Belgische koopvaardij gepresteerd hebt.

Categorie B

U hebt recht op wachtgeld in categorie B als u in de loop van de twaalf maanden die de aanvraag voorafgaan, honderdvijftig arbeidsdagen bij de Belgische koopvaardij gepresteerd hebt.

Woont u niet in België, maar wel in de EER?

U dient uw wachtgeld aan te vragen in het land waar u woont. Met het formulier U1 kan u uw Belgische arbeidsprestaties bewijzen in uw woonland.

U kan het formulier online aanvragen via het digitaal loket.

Woont u buiten de EER?

Voor info over werkloosheid dient u zich te richten tot de instanties in het land waar u woont. U hebt geen recht op een Belgische werkloosheidsuitkering.