Intrekking

Uw inschrijving op de Poollijst kan zowel ambtshalve als door een beslissing van het beheerscomité worden ingetrokken.

Ambtshalve intrekking

De inschrijving wordt ambtshalve ingetrokken wanneer:

  • u zich na een periode van schorsing niet meldt bij de Directie Zeevarenden van de RSZ, of
  • u uw ontslag schriftelijk hebt ingediend bij de Directie Zeevarenden van de RSZ.

Intrekking door het beheerscomité

Het beheerscomité kan de inschrijving intrekken bij:

  • lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid voor het uitoefenen van het beroep;
  • gedragsredenen: misdragingen,weigering om een passende dienstbetrekking te aanvaarden, weigering een stage voor beroepsopleiding te volgen, tekortschieten in beroepsplichten en de arbeidsovereenkomst niet naleven; of
  • gebrek aan tewerkstelling in de koopvaardij: niet-tewerkstelling die niet te maken heeft met de arbeidsmarkt gedurende een periode van 26 weken, of in de loop van de laatste 365 dagen minder dan 90 dagen tewerkgesteld zijn in de koopvaardij.