Seafarers banner

Sociale zekerheid voor zeevarenden

Behandel uw aanvragen via het digitale loket

Overweegt u als reder om enkele zeelieden in te schrijven op de Poollijst? Verliest u uw werk en hebt u recht op wachtgeld? Of werkt u niet meer als zeevarende en wilt u een schorsing aanvragen?

Gebruik het digitaal loket om al uw aanvragen voor de Sociale Zekerheid voor Zeevarenden op een beveiligde manier in orde te brengen.

Digitaal loket

Poollijst

Schrijf u in op de Poollijst om recht te hebben op sociale zekerheid voor zeevarenden. Inschrijving is wettelijk verplicht voor zeevarenden en shoregangers die dienst willen nemen in de koopvaardij onder het Belgische stelsel.

U vindt hier informatie over:

Administratieve instructies voor reders

Zeevarenden vallen onder een bijzonder socialezekerheidsstelsel.

De regelgeving voor de inning van sociale bijdragen in de koopvaardij vindt u in de administratieve instructies voor reders:

Zeegewenning

Als maritieme student kunt u tijdens de zomervakantie op een zeeschip aangeworven worden voor een zeegewenningsreis. U moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als reder hebt u wettelijke verplichtingen voor zeegewenningsreizen:

Werkloosheid

Bent u ongewild werkloos geworden zonder loon?

Als u ingeschreven bent op de Poollijst en onder de sociale zekerheid voor zeevarenden valt, hebt u recht op wachtgeld.

Ziekte en invaliditeit

Zolang u ingeschreven bent op de Poollijst, ben u verzekerd voor ziekte en invaliditeit onder het stelsel voor zeevarenden. In bepaalde omstandigheden is er ook een voortgezette verzekering.

U vindt de nodige informatie op de pagina voor zeevarenden van de HZIV.

Pensioenen

Shoregangers en zeevarenden ingeschreven op de Poollijst hebben recht op een werknemerspensioen onder het speciale stelsel voor zeevarenden. Op de site van de Federale Pensioendienst vindt u informatie over:

Een aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd vraagt u aan via de pagina voor zeevarenden van de HZIV.

Zoekt u informatie over...

Over de sociale zekerheid voor zeevarenden

Werknemers tewerkgesteld als varend personeel aan boord van zeeschepen zijn in België onderworpen aan het bijzondere socialezekerheidsstelsel van de zeelieden ter koopvaardij. Het stelsel is niet van toepassing op de zeevisserij en het varend personeel op zeeschepen van de federale en regionale overheden.

Lees meer over de sociale zekerheid voor zeevarenden