Inschrijving

Uw inschrijving op de Poollijst geeft u recht op de specifieke sociale zekerheid voor zeevarenden onder het Belgische systeem.

Criteria van het beheerscomité voor zeevarenden

Het is het beheerscomité voor zeevarenden bij de RSZ dat beslist over inschrijvingen op de Poollijst. Het beheerscomité neemt de volgende criteria in aanmerking:

  • vakkundige geschiktheid,
  • moraliteit van de kandidaat, en
  • de werkelijke behoefte aan arbeidskrachten.

Inschrijvingsvoorwaarden

Om ingeschreven te worden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • verblijf hebben in België (onderdanen van de EU zijn vrijgesteld van deze voorwaarde),
  • lichamelijk en geestelijk geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek,
  • een internationaal geldig certificaat bezitten van inentingen die zijn opgelegd om het beroep te mogen uitoefenen,
  • een uittreksel uit het strafregister of andere vereiste moraliteitsinlichtingen kunnen voorleggen, en
  • voldoende onderlegd zijn om de functie waarvoor u postuleert te kunnen invullen.

Als het zeeinspectiereglement vraagt om het bezit van een brevet, diploma of getuigschrift, moet u ofwel het vereiste Belgische brevet, diploma of getuigschrift, ofwel een gelijkwaardigheidsgetuigschrift afgeleverd door de zeevaartinspectiediensten kunnen voorleggen.

Niet-EU-onderdanen

Niet-EU-onderdanen kunnen worden ingeschreven op de Poollijst bij tekort aan toelaatbare EU-onderdanen. Ze moeten voldoen aan de voorwaarden hierboven beschreven.

De inschrijving van niet-EU-onderdanen is slechts geldig voor een periode van 1 jaar, te rekenen van datum tot datum. Ze geldt als arbeidsvergunning voor dienstneming in de Belgische Koopvaardij. De termijn van 1 jaar kan telkens voor 1 jaar verlengd worden.