Schorsing

Wanneer u niet meer als zeevarende werkt, kan uw inschrijving op de Poollijst tijdelijk geschorst worden.

Ambtshalve schorsing

De inschrijving op de Poollijst kan ambtshalve geschorst worden. Dat gebeurt:

 • voor de tijd dat u uw militaire verplichtingen volbrengt,
 • voor de tijd dat u een gevangenisstraf uitzit, en
 • voor de tijd dat u gerepatrieerd wordt wanneer uw arbeidsovereenkomst met een reder in het buitenland geëindigd is.

Als u zich in de volgende omstandigheden niet bij de Pool aanmeldt, kan uw inschrijving voor een periode van ten hoogste 15 dagen geschorst worden:

 1. bij het einde van uw arbeidsovereenkomst met een reder,
 2. wanneer u in een periode van nonactiviteit bent die geen aanleiding geeft tot een vergoeding volgens overeenkomst,
 3. wanneer u arbeidsongeschikt bent door een andere omstandigheid dan:
  • een arbeidsongeval,
  • een ongeval op de weg naar of van het werk, of
  • een ongeval of ziekte waarvoor u een vergoeding ontvangt volgens de toepasselijke wetten, besluiten en reglementen,
 4. wanneer uw werk onderbroken is en u geen aanspraak maakt op een vergoeding voor jaarlijkse vakantie of inhaalrustdagen, en
 5. wanneer u zich niet onderwerpt aan de stempelcontrole voor werklozen.

Schorsing door een beslissing van het beheerscomité

Het is ook mogelijk om zelf een tijdelijke schorsing aan te vragen.

Het beheerscomité kan uw inschrijving op de Poollijst voor bepaalde termijn schorsen om u een technische school te laten volgen zonder behoud van wachtgeld, of om u familiezaken te laten afhandelen.

Het beheerscomité kan ook om elke aanvaardbaar geachte reden de schorsing toestaan, op voorwaarde dat dat niet tot een tekort aan arbeidskrachten leidt.

Tot slot kan het beheerscomité de schorsing toestaan om u onder EU-vlag te laten reizen.

Documenten

Om een schorsing aan te vragen, maakt u het ingevulde aanvraagformulier schorsing over aan de Directie Zeevarenden van de RSZ. Voeg liefst ook bewijsstukken voor de reden van schorsing toe.