Over zeegewenning

Maritieme studenten kunnen aan boord van zeeschepen aangeworven worden voor een zeegewenningsreis. De administratieve instructies voor zeegewenning bevatten informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen, de formaliteiten die u moet vervullen, de rechten en verplichtingen en de vergoeding, zowel voor studenten als voor reders.

Maritieme studenten

Als maritieme student kunt u zich aan boord van een zeeschip laten aanwerven voor een zeegewenningsreis. Daarvoor krijgt u een uitkering, waarvan een deel afkomstig is van de Directie Zeevarenden van de RSZ.

Reders

Als reder kunt u maritieme studenten aan boord van zeeschepen aanwerven voor een zeegewenningsreis. U bent verplicht een solidariteitsbijdrage van 5,42 procent te betalen op de totale vergoeding voor een zeegewenningsreis.

Met de totale vergoeding bedoelen we:

  • de uitkering van de RSZ,
  • de welvaartstoeslag van het Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij, en
  • de eventuele compensatie ten laste van de reder.